opc_loader

Menu

In het kort

    

Als u na de aankoop besluit dat u het product niet wilt houden, kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Dit betekent dat u het product kunt retourneren, zonder opgaaf van reden. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd, deze termijn gaat in op de dag dat u het product ontvangen heeft.

 

Wenst u gebruik te maken van dit recht? Download dan het formulier onderaan deze pagina en vul dit zo volledig mogelijk in. Stuur een digitale versie van dit formulier naar service@police-eyewear.nl of voeg een fysieke kopie toe aan het retourpakket. Stuur vervolgens het product, goed verpakt, retour naar het adres dat op het formulier staat.

 

Als het pakket bij ons aangekomen is en de producten gecontroleerd zijn ontvangt u bericht. Nadat vastgesteld is dat het geretourneerde product geen beschadigingen of andere tekortkomingen vertoond, zal het aankoopbedrag teruggestort worden op het aangeleverde rekeningnummer.

 

Herroepingsrecht

   

Als u online een aankoop doet bij Police Eyewear, krijgt u 14 dagen herroepingsrecht. De herroepingstermijn begint op de dag dat uw order is geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren. Binnen de herroepingstermijn heeft u als koper het recht om, zonder opgaaf van reden, de koop te herroepen.

 

Dit herroepingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat u kunt beslissen of u het wilt houden of niet. Het recht op herroeping geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

 

Niet-toegestane handelingen

   
Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontbonden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Police Eyewear niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Welke handelingen niet toegestaan zijn, staat meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag u bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

 

Schadevergoeding door de koper

  
Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, dient u de schade te vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Police Eyewear het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft in deze uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

 

Uitgesloten producten

  
Bederfelijke producten waarvan de verzegeling (flacons, ampullen e.d.) is geopend kunnen begrijpelijkerwijs niet worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor producten waarbij hygiëne van groot belang is, denk daarbij bijvoorbeeld aan contactlenzen. Ook producten die op maat voor u zijn gemaakt, zoals monturen met correctieglazen, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.

 

Formulier Herroepingsrecht

  
Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen Police Eyewear op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het ‘Police Eyewear Herroepingsformulier’. Vul dit formulier geheel in en stuur het op naar Police Eyewear. Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij u het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, voor zover deze in rekening zijn gebracht, terug. Betaling geschiedt alleen ná ontvangst van het te retourneren product. Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst te worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.


U kunt het Police Eyewear herroepingsformulier downloaden via de onderstaande link.


PDF_icon